Laulutunnit 
             
                 Keho ja mieli

       Klassinen laulu

Kuorojen laulunopetus

Laulunopetus

Laulukulman laulutunneilla voit kehittää laulutekniikkaa ja opetella vapaampaa äänenkäyttöä, laajentaa äänialaasi, kehittää ilmaisutaitoasi sekä tietysti nauttia laulamisesta. 

Opetan pääasiassa klassista laulua, mutta myös eri laulutyylejä. Tunneiltani ovat saaneet apua niin klassiset laulajat ja kuorolaiset kuin pop/jazz-laulajat ja kansanmuusikot. 

Opetustapani 

Laulunopettajana minulle on tärkeää ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilöllisyys. Pyrin auttamaan kutakin oppilasta löytämään vaivattoman, itselleen sopivan laulutavan. Jokaisella meistä ainutlaatuinen ääni ja oma tapa oppia - opettajan tehtävä on ohjata ja tukea kunkin laulajan omaa prosessia. 

Eri ihmisille sopivat erilaiset lähestymistavat: yksi haluaa hahmottaa äänen fysiologiaa tarkasti, toiselle mielikuvat ja kehollinen kokemus auttavat parhaiten, kolmatta taas ajaa eteenpäin vahva ilmaisutahto.

Hyvä tekniikka - vapaa ääni  

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa laulutapaa tai tekniikkaa. Kukin meistä voi käyttää ääntään monin eri tavoin ja silti terveesti. Pyrin yhdistämään opetukseeni uusinta tietoa lauluäänen fysiologiasta, erilaisista äänenkäyttötavoista ja laulutekniikoista. 

Oma ihanteeni on joustava lauluääni, joka pystyy välittämään elävästi monenlaista musiikkia. Voimme etsiä erilaista ilmaisua ja soundeja äänestämme kuhunkin musiikkityyliin ja itsellemme sopivalla tavalla. Vakaan, vahvan laulutekniikan kehittäminen on tärkeää ja siksi siihen käytetään paljon aikaa. Tekniikan tarkoitus on vapauttaa ilmaisemaan!  

Laulutekniikka on tietoista lihastason hallintaa, pienten lihasten koordinaatiota. Tekniikkaa voi harjoitella jähmettämättä omaa ilmaisuaan tai menettämättä persoonallista otettaan laulamiseen - kyse on oman osaamisalueen laajentamisesta, omien vahvuuksien varaan rakentamisesta ja usein myös turhan tekemisen purkamisesta.

Laulajan keho ja mieli 

Laulaminen ja musiikki eivät kuitenkaan voi olla pelkkää teknis-mekaanista harjoittelua. Kehon ja mielen yhteyden huomioiminen ja ymmärtäminen on tuonut omaan laulamiseeni ja opettamiseeni syvyyttä. Uuden oppiminen voi joskus olla mielen tasolla vanhojen uskomusten ja jopa tunnelukkojen avaamista (osaanko, voinko oppia, onko minulla lupa laulaa?). Fyysisellä tasolla taas laulutaidon kehittyminen vaatii usein jännityksistä ja kehollisista tottumuksista irtipäästämistä. 

Psykofyysinen lähestymistapa on yksi väline laulajan apuna. Pyrin siihen, että laulaja oppii tunneilla kuuntelemaan omaa kehoaan, hahmottamaan kehon ja tunteiden välistä yhteyttä ja suhtautumaan tutkivalla asenteella omaan tekemiseensä - suorittamisen sijaan. Kehotietoisuuden taidon syventäminen voi auttaa laulajan äänen ja kehon vapautumista, ilmaisu- ja esiintymistaitojen kehittymistä, herättää luovaan työskentelyyn ja helpottaa myös esiintymisjännityksen säätelyä.

Osoite

Laulukulma (Arabianranta)
Hämeentie 155 C 43 (6.krs)
00560 Helsinki

Ota yhteyttä

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
p. +358 50 308 0893

Copyright © Laulukulma 2023